Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Videos

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης

H ημερίδα με θέμα "Δικαστική προστασία του περιβάλλοντος και ευθύνη από περιβαλλοντική ζημία" που συνδιοργανώθηκε από το ΕΚΕΠΕΚ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος, ανέδειξε την διακλαδικότητα και την διεπιστημονικότητα του δικαίου περιβάλλοντος, καθώς μέσα από τις εισηγήσεις αναδείχθηκε η συμβολή όλων των κλάδων του δικαίου (δημόσιο, αστικό, ποινικό) στην διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και η σύνδεση των σχετικών ρυθμίσεων με τις εξελίξεις της επιστήμης. Αναδείχθηκε επίσης ότι το δίκαιο περιβάλλοντος αποτελεί πεδίο καινοτομίας για την έννομη τάξη.
Ομιλητής: Μπάλιας Γιώργος