Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης