Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

"Εξαίρεση έργων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων"

Αρχείο