ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ

Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Μπάλιας είναι πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Α.Π.Θ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα από τη Νομική σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του ήταν «Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Διαπλοκή Επιστήμης, Δικαίου και Πολιτικής» (βαθμολογήθηκε με «άριστα»). Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο δίκαιο της προστασίας της φύσης, στο δίκαιο των υδάτων, στο δίκαιο της ενέργειας, στο δίκαιο των αποβλήτων, στο δίκαιο των χημικών ουσιών (REACH, φυτοφάρμακα, βιοκτόνα), όπως επίσης στον οριζόντιο τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης (αστικής, διοικητικής και ποινικής) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και σχεδίων.

Ιδιαίτερα, επικεντρώνεται σε όψεις της σύγχρονης διακυβέρνησης των περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως είναι η σχέση δικαίου και επιστήμης, η χρήση της εμπειρογνωμοσύνης, η συμμετοχή των πολιτών και η διαβούλευση κλπ. Έχει εφαρμόσει τις σχετικές αναλύσεις του σε διαφορετικά πεδία, όπως είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η νανοτεχνολογία, οι χημικές ουσίες και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η έρευνά του έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τις ρυθμίσεις του Δικαίου της Ε.Ε. και τις σχέσεις που διαπλέκονται μεταξύ εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικαιοπολιτικών δράσεων και παραγόντων.

Το επιστημονικό του έργο συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, νομικός παραστάτης ΝΠΔΔ, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτών σε δίκες για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Υπήρξε νομικός σύμβουλος της Greenpeace International και συνυπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εκπόνησε μελέτη για λογαριασμό της Κυπριακής κυβέρνησης, μετά από διεθνή διαγωνισμό, με αντικείμενο τη συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων και συμβατικών ή βιολογικών καλλιεργειών. 

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κορινθιακού Κόλπου.

 

George Balias graduated from Law School of Aristotle University of Thessaloniki. He has a master’s degree in European Law from University of Strasbourg and he holds a PhD in Environmental Law, Department of Law, University of Athens. He speaks English and French.

He is an associate professor at Harokopio University of Athens, Department of Geography, where he teaches environmental law and policies of environmental protection. He is lawyer at the Supreme Court and he has handled several significant environmental cases in Greece and abroad. He was also legal adviser of Greenpeace International and co-responsible of the scientific team of University of Thessaly which conducted a study, on behalf of the Cyprus government, on the coexistence of GMOs and conventional crops.

His current research focuses on risk governance and risk regulation with emphasis on several fields as GMOs, nanotechnology, waste, chemicals and electromagnetic radiation.