Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Η περιβαλλοντική ευθύνη: Φιλοσοφικές, ιστορικές και νομικές παράμετροι»

Περιβάλλον και Δίκαιο, 1/2001, σελ. 21-34

Αρχείο: