Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

"Η Δέουσα Εκτίμηση επιπτώσεων έργων και σχεδίων στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000"

Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδ. Σάκκουλα, 2015,  σελ. 1063-1095

Δείτε το online

Κεφάλαια σε βιβλία