Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

"H περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης κεραιών βάσης (άρθρο 8 του ν.4014/2011)

ΕφημΔΔ -  3/2019, σελ. 323-336

Αρχείο: