Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Επιστημονικά περ/δικά

στο συλλογικό τόμο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 105-124.

Αρχείο:

Σελίδες